Lezgice Konuşmak İçin


LEZGİCE PRATİK KONUŞMA KILAVUZU

 

Türkçe/Lezgice

 

Hazırlayan: Vacip Güven

 

Tanışma:

taniştırmişarun

Adın ne?

Vi t’ar vuçy

Benim adım…………….dır.

Zi t’ar murat yı

Sizi tanıştırayım

Kü tanıştırmişarin
Kızım………………..

Zi ruş
Oğlum………………

Zi gada
Eşim,…………………

Zi P’ab
Dostumu size takdim edeyim

Zi xuanaxa küez c’iriny
Biz tanışıyoruz

Çaz sadazsad Ch’iz
Nasılsınız?

Hig’av
Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız?

Allah rezi huy,kü hig’av
Nerelisiniz?

Kü (vu) hinayi?
Nereden geliyorsunuz?

Kü hina g’uezy
Ne iş yapıyorsunuz?

Vuç gualax eyiz?
Ben doktorum/mühendisim/öğretmenim

Zu duxturyi /zu muhendisyi/zu muallimyi
Tanıştığımıza çok memnun oldum

vu ch’irxuniz gızzaf şad khan
Ben de tanıştığımıza çok memnun oldum
Zazni vu ch’irxuniz gızzaf şad khan

Bay

itim
Bayan (evli)

dishehli, , p:ab ,qari
Bayan (Bekar)

dishehli

Arkadaş

xuanaxua

 

Alış-Veriş: Qaçu-gunn (Alver)

 

– Merhaba,  Hoş geldiniz,

Salamun alaykum,vu hoş at’an. (Hashgeldi)

– Hoş bulduk..    Buyurun..

Alaykum salam, ilifa (buyurun)

– …………………… var mı?

….. avazan ?

– Evet, var.

ehh, uunn, avaz

– Hayır, yok.

 Va , avaçh

 

SIFATLAR:

Acı     X  Tatlı

Kuzv   x  Şiriny

Açık    X Kapalı

Ak’ay   x AkIaln

Boş      X Dolu

pich’iy (Bush) x ac’anv

Büyük X Küçük

Ç’exi   x   ğhüç’i

Ekşi     X Tatlı

Tük’ül x verc’i

Pahalı  X Ucuz

Masany x ucuz

Sıcak   X  Soğuk

C’imi   x   meq’i

Yeni    X  Eski

Ts’iyi    x   iski (kühne)

Zor      X  Kolay

Aghur ,zory  x  kolay, asant, q’ezil

Güzel X Kötü

İyyer x pis

Taze X Bayat

Taza x  bayat

 

Tuz x Tuzsuz

K’el x  shit

 

 

 

 

 

Ne kadar? =  Kaç lira?

Hik’an = şumud manatyi (kizilyi)?

– Merhaba           Su var mı?

Salamalaykum, yad avazan

– Evet, var.       Su soğuk mu?

Uun, avaz . yad q’anvan? (qeyi ya?)

–          Evet, soğuk.

–          Uun, qeyi.

–          Hoş geldiniz.

–          Hoş at’an. (Hashgeldi).

–          Sigara var mı?

–          Baprus avazan?

–          Hayır, yok.

–          Vaa’. avaçh

– Buyurun

Şa, İlifa (veya Buyrun)

– Ne kadar?

hiqany

– 50 lira

Yaxts’ur ni s’ud manatyi.

– Teşekkürler.

Allah rezi huy

– Su var mı?

Yad avazan?

– Evet, var.

Oun avaz

– İyi günler.

İyyer q’ar

Renkler

Beyaz

Lats’u

Kırmızı

yaru

Mavi

vili

Sarı

Q’ipi

Siyah

Ch’ulav

Yeşil

Qats’u

Koyu

eqi

Açık

aqa

Hava Nasıl?

Yuğ hikay

Bulutlu

Sifer ava.

Yağmurlu

Marf ğuazv

Sıcak

çimiy

Soğuk

Meqi

Ilık

kürügümyi

Hoş

kısany

Açık

aqay

Kapalı

Akalxanv

Kuru

quranv

Rüzgar

Qav,gar av

Güzel

iyyery

Az

timmil

Çok

Gızzaf, lap, para

Biraz

timmilkuan

Hiç

hiç

 

Yer:

Çıka’

Nerede?

hinav

Evde

qüeleva

Odada

Odadava (Utaxda)

Istanbul’da

istanbulda

Sokakta

Küçeda

Otobüste

avtobüstdav

Almanya’da

almanyadav

 

Sayılar

numarayar

Bir

sad

İki

qüed

Üç

pud

Dört

qud

Beş

Vad

Altı

Rugud

Yedi

irid

Sekiz

Müşüd

Dokuz

K’üd

On

S’ud

On bir

S’usad

On iki

S’uqüed

On üç

S’up’ud

On dört

S’uq’ud

On beş

S’uvad

On altı

S’urugud

On yedi

S’uirid

On sekiz

S’umüşüd

On dokuz

S’uk’üd

Yirmi

qad

Yirmi bir

qadnisad

Yirmi iki

qadniqüed

Otuz

qadniS’ud

Kırk

Yaxs’ur

Elli

Yaxs’urnis’ud

Altmış

P’udqad

Yetmiş

P’udqadnis’ud

Seksen

Q’udqad

Doksan

Q’udqads’ud

Yüz

viş

Yüz bir

vişnisad

Yüz iki

Vişniq’üed

Yüz on

Vişnis’ud

İki yüz

qüeviş

Üç yüz

P’udviş

Dokuz yüz

K’üdviş

Bin

azur

Beş bin

Vadazur

On bin

S’udazur

Yüz bin

vişazur

Bir milyon

Sa milyun.

 

Saat kaçta?

Saat  şumuda

Saat kaç?

Saat  şumudy

Yarım

zuryi

Buçuk

zury

Tam

tam

Geçiyor

alatz

Var

amazv

Kala

Amuk’nv

Yemek saat kaçta?

Fut’ün  saat şumuday

Toplantı yedide.

Q’uat h’unn  iriday

Ders saat kaçta?

Dars saat şumudaya

Ders  onbirde.

Dars saat c’usaday

 

 

ÖRNEK CÜMLELER

Misal gafar

 

Ben iyiyim           hastayım        boşum            üzgünüm       (y) –im

Zu               kısany            niçay             boş                 başmany

Sen iyisin            rahatsın          hazırsın          yorgunsun           –sın

Vu                kısany                rahaty              hazuryan         galatxanv

O emin (dir)     meşgul           rahatsız           akıllı                   -dir

Hama              eminy              meşgul            rahatsuz          akulluy

Biz iyiyiz             memnunuz    boşuz              hastayız         (y)-yız

Çu                  kısanz              xoşnuty           boşy                niçay

Siz iyisiniz          boşsunuz        akıllısınız        rahatsınız        –sınız

Kü                  kısay               boşy                akulluy            rahaty

Onlar iyi(ler)           yorgun(lar)    emin(ler)         hazır(lar)            –lar

Habur             kısanary          galatkxanv

İyiyim

Zu kısanz

İyisin

kısanya

İyi

kısany

İyiyiz

Çu kısanz

İyisiniz

Kü kısany

İyiler

Habur kısany

 

 

 

 

 

Soru şekli

Ben     iyi miyim hasta mısın     boş musun     üzgün müsün    mıyım?

Zu      kısanyan          niçayan           boşyan            başmanyan

Sen     iyi misin hasta mısın     hazır mısın     akıllı mısın       mısın?

vu      kısanyan          niçayan           boşyan            başmanyan

O        iyi mi rahatsız mı      yorgun mu      hazır mı           mi(dır)?

atama  kısanyan          niçayan       galaykhanvan      hazuryan

Biz      iyi miyiz memnun muyuz   boş muyuz  hasta mıyız      mıyız?

çu      kısanyan          memnunyan     boşyan           niçayan

Siz      iyi misiniz üzgün müsünüz   boş musunuz  hasta mısınız  mısınız?

kü     kısanyan          başmanyan      boşyan            niçayan

Onlar  iyi(ler) mi rahatsız(lar)  mı   akıllı(lar mı   boş(lar) mı     (ler) mi?

habur  kısanyan          niçayan           akulluyan        boşyan

Olumsuz Cümleler

T’uş

Zu T’uş …………değilim.

Vu T’uş …………değilsin.

T’uş …………değil.

Çu T’uş …………değiliz.

Habur T’uş …………değilsiniz.

At’aburni T’uş …………değil(ler).

Değil mi

T’uşni

Zu T’uşni …………..değil miyim?

Vu T’uşni …………..değil misin?

T’uşni …………..değil mi?

Çu T’uşni …………..değil miyiz?

Habur T’uşni …………..değil misin?

At’aburni T’uşni …………..değil(ler) mi?

Nasıl

hikay

Şimdi

gila

Bugün

Q’e

Yarın

P’ak’a

Dün

Na’g

Bazen

bazen

Biraz

timmil

Bazı (günler)

Bazı k’ar

Sık sık

hep

Hep

Her zaman

hammişa

Her gün

Har q’uz

Sen bugün okulda mısın?

Vu q’e mektebdavan?

Siz öğrenci misiniz?

Vu talebeya

Siz yarın meşgul müsünüz?

Küez baq’a kualax avazan

Siz şimdi işte misiniz?

Gila vu kualax avazan

Sen çalışkan mısın?

Vu çalışkhanyan

Sen tembel misin?

Vu kahulyan?

Sen yarın boş musun?

Vu p’ak’a buş yan

Siz her gün okulda mısınız?

Vu har g’uz mektepdavan

Sen Türk müsün?

Vu türkyan?

Siz rahat mısınız?

Kü rahatyan?

Sen deli misin?

Vu dilidyani? (Kimiya)

Fiiller

Bakmak

K’iligun

Durmak

Aq’azun

Dinlemek

yabgun

Çalışmak

Q’ualax avun

Gelmek

At’un

Gitmek

K’ifin

Görmek

Aq’un

Gülmek

Kqürün

İçmek

Q’unn

Yemek

T’ünn

Kızmak

Q’el at’un

Konuşmak

raxun

Okumak

k’elun

Oturmak

As’uqun

Sormak

cuzun

Uyumak

kusun

Yapmak

avun

Yazmak

kxhin

Yaşamak

yaşamişxun

Oynamak

Q’uğun

Gezmek

G’üeg’ün

Öğrenmek

C’irkxun

Kullanmak

işlemishun

Sevmek

Mühübbat avun, (K’ankxun, Q’anival iyiz)

İstemek

K’ankxun, Q’anzı

İzlemek

izlemişun

Çıkmak

equçun

Söylemek

luhun

Beklemek

Beklemişun (aquaz)

Seyretmek

kiligun

Yemek

Tü’n

Anlamak

ghavurda hatun, ğavurda akun.

Bilmek

Ç’irxun

Başlamak

gatunun

Giyinmek

Aluk’un

Etmek

avun

Anlatmak

Raxun, Aq’ağun

Pişirmek

churun

Almak

qachun

Vermek

gun

Bitmek

kütaxhqu

Bulmak

cağurun

Buluşmak

Cağun,sanal at’un

Taşımak

T’uxun

Yıkamak

çüxün

Yollamak

dugurun

Ağlamak

şexun

Özlemek

Rik’e aqatun

İlgilenmek

Alaqa qalurin

Sıkılmak

Rig’ aqatun

Hoşlanmak

Hoşuniz finn

Bayılmak

Vuçviçela alatun

 

Bileşik Fiiller

Dans etmek

K’üler avun

Ders çalışmak

Ders avun

Nefret etmek

K’el atun

Sigara içmek

Baprus c’uğun

Televizyon seyretmek

Televizyondiz kiligun

Şarkı söylemek

Maniyar luhun

Telefon etmek

Telefondaldi aramişun (telefun zeng iyiz)

Yemek yemek

Fu tün

Yemek yapmak

Yemek avun

Masal anlatmak

Maxar ak’agun

Hikaye anlatmak

Maxar ak’agun

Alış veriş yapmak

Qçun gun

Okula/İşe gitmek

Mektebdiz/kualaxiz fin

Türkçe öğrenmek

Türk chal cirxun

Ödev yapmak

Ders avun

Rapor yazmak

Not k’un

ŞİMDİKİ ZAMAN

Ben             geliyorum               gülüyorum            oturuyorum            kalıyorum

Zu              quez                        kürez                      as’ukz                     aqaz

Sen             geliyorsun               gülüyorsun            oturuyosun             kalıyoruz

vu

O                geliyor                     gülüyor                 oturuyor                 kalıyor

At’ama

Biz             geliyoruz                  gülüyoruz             oturuyoruz             kalıyoruz

çu

Siz              geliyorsunuz            gülüyorsunuz       oturuyorsunuz        kalıyorsunuz

Onlar          geliyorlar                 gülüyorlar             oturuyorlar            kalıyorlar

Habur,atabur

Geliyor

kuez

Gidiyor

Fiz

Bakıyor

Kiligz

İçiyor

Quazy

Görüyor

akuazy

Gülüyor

qürezy

Duruyor

aquay

Oturuyor

As’ukz

Yapıyor

İyiz,eyiz

Uyuyor

kusuz

Televizyon seyrediyor

“””” diz kiligz

Konuşuyor

raxaz

Yemek yapıyor

Fu nezy

 

Anlıyor

anlamışjez

 

Ağlıyor

şehz

Başlıyor

gatunz

Bekliyor

beklemişz

Dinliyor

Yabguz

İstiyor

Qıanz

 

Oynuyor

quğazv

 

Özlüyor

Rik’e aqatz

Şarkı söylüyor

Maniyar luhuz

Yakışıyor

tüküz

Yıkıyor

çikiz

Yolluyor

dugurz

Biliyor

Çizz

Çalışıyor

Kualax eyiz

Geliyor

kuezy

Veriyor

guz

Yıkıyor

çukurz

Söylüyor

luhuz

Bekliyor

beklemişz

İçiyor

Quazy

Oturuyor

As’ukz

ŞİMDİKİ ZAMAN OLUMSUZ

Ben           bilmiyorum            duymuyorum

Zaz                  çizaç                van jezaç

Sen           bilmiyorsun            duymuyorsun

Vaz                 çizaç                van jezaç

O              bilmiyor                  duymuyor

Hadaz                         çizaç                van jezaç

Biz            bilmiyoruz              duymuyoruz

Çaz                 çizaç                van jezaç

Siz            bilmiyorsunuz         duymuyorsunuz

Küez               çizaç                van jezaç

Onlar        bilmiyor                  duymuyorlar

Habiriz            çizaç                van jezaç

Sen Türkçe biliyor musun?

Vaz türk çhal çizan

Ben Türkçe  öğretiyor muyum?

Za türk çhal cirzan

O savaşı seviyor mu?

Hadaz davediz kıanza

Biz sigara içiyor muyuz?

Çına baprus çugaza

Onlar dans ediyorlar ?

Habiri küler eyizan

Sen Rusça anlamıyor musun?

Na rusçal fahum eyizan

Sen politikayla ilgilenmiyor musun?

Vi politikadixgalaz alaqa avazan

Öğrencilerin seni dinlemiyorlar mı?

Talebeyrii vaz yab guzaçni?

Biz uyuyor muyuz?

Çu kusuzani

Nerede çalışıyorsun?

Hina kualax eyiza

Hangi okula gidiyorsun?

Hi mektebdiz fiza

Okula neyle geliyorsun?

Mektebdiz küellaz güeza

Sen nerede oturuyorsun?

Vu hina acukz

Geceleri kaçta yatıyorsun?

Yifiz şumuda kusuz

Yazları nereye gidiyorsun?

Gatuz hiniz fiza

Sabahları kaçta kalkıyorsun?

Pakamax şumuda karaz

Öğleleri nerede yemek yiyorsun?

Nisiniz hina fu nez

Okulda neler yapıyorsun?

Mektebda vuçar eyiza

Her akşam televizyon izliyor musun?

Har naniz televizyondiz kiligzan

Bugünlerde çok yorgun musun?

İ kara gızzaf galatjezan(galatkhanvan)

Her gün işe gidiyor musun?

Har ğuz kualaxiz fizan

Her gün gazete okuyor musun?

Har ğuz gazeta kielzan

Sık sık kütüphaneye gidiyor musun?

Hep kitabhanediz fizan

Her öğlen yemek yiyor musun?

Har nisiniz fu nezan

Senin araban ne renk?

Vi arabadi rang vuçy

Sizin eviniz nerede?

Kü kual hinav

Senin kalemin nerede?

Vi kalem hinav

Senin gözlerin ne renk?

Vi vilerin rang vuçy,(vi viler hi rangy)

Sizin soyadınız ne?

Vi xizandi tar vuçy

Senin dersin kaçta?

Vi ders şumuday

Senin okulun nerede?

Vi mekteb hinav

 

Benim Ailem

Zi  xizan

Abla

bax

Ağabey (abi)

Sıtxa,dax

Amca

dax

Anne

Ana

Anneanne

dide

Arkadaş

H’anah’a

Baba

Buba,dax

Babaanne

dide

Büyükanne

dide

Büyükbaba

buba

Dayı

xalu

Dede

buba

Enişte

yezne

Erkek arkadaş

xanaha

Erkek kardeş

sıtxa

Yuldaş,

Koca:Ğül

Hanım (eş); pab

Hala

Eme

Kardeş

Bax, vax, sıtxa

Kız

ruş

Kız kardeş

Bax, vax

Oğlan

gada

Tanıdık

Ç’izadi

Teyze

xala

Yeğen

Xut’ul

Yenge

sas

SORULAR

Ne

vuç

Kim

vucy

Kimle

Nih’galaz

Nereye

hiniz

Nerede

hina

Nasıl

Hik’a

Neyle

G’uaxgalaz

Ne zaman

mus

 

 

 

 

Benim midem yanıyor.

Zi rufun kguz

Benim başım ağrıyor.

Zi q’il t’az

Benim biraz canım sıkılıyor.

Zi rikh aqatz

Karnım ağrıyor.

Zi rufun t’az

Benim kulağım çınlıyor.

Zi yab çınlamişjez

Gözlerim yanıyor.

Zi viler g’uz

Benim midem bulanıyor.

Zi rufun elküzava

Ön – Arka

Vilik -q’ulux

Üst – Alt

Vinel- g’enikh

İç – Dış

G’ene -g’ec’el

Sağ – Sol

Erç’i-çapla

Yan – Kenar

Pad-kqerex

Orta – Karşı

Yukh-gqarşi

Kuzey – Güney

Kefer- q’ible

Doğu – Batı

Rağakuçza pad- Rağekiza pad

Ara – Etraf

Ara-kerex

Baş – Son

K’il – güanipad

 

YERLER

çıkayar

Evin önü

Küelin vilikh

Kapının arkası

Rikg’inin quluxpad

Ağacın altı

T’arc’in k’an

Masanın üstü

Masadin vinelpad

Denizin dibi

Hülün kıan

Odanın dışı

Küelin gec’elpad

Çantanın içi

Çantadin g’enepad

Okulun ilerisi

Mehtepdin atapad

Ağacın gerisi

T’arc’in quluxpad

Dükkanın sağı

Dükendin erçipad

Kahvenin solu

Kahvedin çaplapad

Pencerenin yanı

Dagqardin pad

Yolun kenarı

Rekhin gerex

Türkiye’nin kuzeyi

Turkiyadi n keferda

Amerika’nın güneyi

Amerika’din q’ible

Evle okulun arası

Küelini mektebdin arada

Gölün etrafı

Hülün g’erexda

Dersin başı

Darsdin kilix

Filmin sonu

Filimdin kuluxqil

Evin karşısı

Küelin karşidal

Bugün ayın kaçı?

Kıe vac’ran şumudya

Türkçe zor mu?

Türk chal zoryan

Karadeniz nerede?

Karadeniz hinav

Saat kaç?

Saat şumudy

Bugün hava nasıl?

Kıe chav hikay

Okula nereden geliyorsun?

Mektebdiz hina quezy

Yarın ayın kaçı?

Paka vacran şumudy

“Kim” ne demek?

Vuc vuç lahagafy

Bugün günlerden ne?

Kıe hi yuğy

Amerikan bayrağı ne renk?

Amerikadin bayrax hi rangyi

Türkçe dersi saat kaçta?

Türkchal quarqulag şumuday

Senin sağında kim oturuyor?

Vi erchi pada vuc acukzu

Senin karşında kim var?

Vi karşidal vuc ala

Her gün okula geliyor musun?

Harkuz mektebdiz kuezan

Ben     Sen      O         Biz                  Onlar

Zu       vu        hama   çu              habur,atabur

Bana          Sana         Ona        Bize          Onlara

Zaz             vaz           hadaz     çaz            habiriz

Bende        Sende       Onda      Bizde        Onlarda

Zagni         vagni        hadagni  çagni         habirigni

Benden      Senden     Ondan    Bizden      Onlardan

Zala           vala          habirla    çala           habirla

Benim        Senin       Onun      Bizim        Onların

Zi                vi             hada        çi             habirin

Benimle    Seninle     Onunla    Bizimle     Onlarla

Zaxni         vaxni        hadaxni  çaxni         habirixni

Bölge

Rayun

Şehir

şeher

İl

şeher

Köy

xür

Geçmiş Zaman, Past Tense

Almak               aldı               almadı

Qaçun             qaçun              qaçunaçh

Aramak             aradı             aramadı

Çağurn                        cağurn             cağurnaçh

Bitmek              bitti               bitmedi

Kütahkhun      Kütahkhan    Kütahkhanaç

İçmek                içti                içmedi

Quan               quan                quanaçh

Başlamak          başladı          başlamadı

Gatuny                       gatuny             gatunaçh

Çalışmak           çalıştı            çalışmadı

k’valaxavun    k’valaxavun  k’valaxavunaç

Gelmek              geldi             gelmedi

At’un              at’an                at’anaç

Görmek             gördü            görmedi

Ak’un             Ak’unv           Ak’unaç

Gülmek             güldü             gülmedi

Küren              küren               kürenaç

Kızmak             kızdı               kızmadı

Kelat’an          Kelat’an          Kelat’anaç

Okumak            okudu             okumadı

K’eln               K’eln               K’elnaç

Vermek             verdi               vermedi

Gan                 gan                  ganaç

Yapmak            yaptı                yapmadı

Avun              avun                avunaç

Anlamak

ghavurda aq’un

Acıkmak

gişinkhun

Korkmak

Kiçekhun

Seyretmek

kiligun

Sormak

cuzun

Okumak

K’elun

Beğenmek

bigelmişkhun

Geçen hafta ödevimi yapmayı unuttum.

Alata hafte dars avun rik’ela aludn (alatnva)

Arabayı almayı unuttum.

Araba (maşin) qaçuz rik’ela alatn

Sana söylemeyi unuttum.

Vaz luhuz rik’ela alatn

Affedersin, seni aramayı unuttum.

Kusurdiz kiligmir vu aramişun rik’ela alatn

Filmi izlemeyi unuttum.

Filimdiz kiligiz rik’ela alatn

Kediyi beslemeyi unuttum.

K’eçiz kiligiz rik’ela alatn

Sormayı unuttum,

Cuzaz rik’ela alatn

Kapıyı kapamayı unuttum.

Rikin akulun rik’ela alatn

Okula gittin mi?

Mektebdiz fena

Michelle ders çalıştı mı?

….. dars avuna

Fatima televizyon seyretti mi?

….televizyondiz (qalurgandiz) kiligna

Kamil gazete okudu mu?

…. Gazeta k’elna

Mahamed Ankara’ya gitti mi?

……ankaradiz fena

Hatica derse geldi mi?

….darsuniz atana

Hocayı ne zaman gördün?

Xaca mus agkun

Ödevini ne zaman bitirdin?

Dars mus kütahn

Yemeği ne zaman yediniz?

Fu mus tün

Arkadaşınız ne zaman gitti?

Xanaxa mus kifen

Ecehan’ı ne zaman gördün?

….mus akun

Biz Türkçe’ye ne zaman başladık?

Çu türkçadiz mus qatun

Derbent’e ne zaman geldiniz?

…. Diz mus atan

Onlar ne zaman trene bindiler?

Habur trendiz mus akqaxn

İstanbul’a ne zaman gittin?

İstanbukdiz mus fen

Sen hiç tavla oynadın mı?

Vu hiç tavla kuğana

Sen hiç kahve içtin mi?

Na hiç kahve kuana

Siz hiç resim yaptınız mı?

Na hiç resim avuna

Ayşat bugün hasta değildi

….. k’e niçaa duşir

Bugün hava güzeldi.

K’e hava iyyerdir

Sırada kitap vardı.

Masadal kitab ala

Televizyonda film yoktu.

Televizyonda film avaçir

Bizim dersimiz vardı.

Çi dars avaza

Arkadaşımın boş zamanı vardı.

Xanaxadin boş vaxit avaza

Dün hava nasıldı?

Nakh hava hikadir

Maç ne zamandı?

Maç musdir

Dün gelen kimdi?

Nakh atadi vucdir

Dersin saat kaçtaydı?

Vidars şumudad’ir

Dün akşam yemekte ne vardı?

Naniz sofradal vuçar ava

Yemek nasıldı?

T’ünar hikadir

Sınav nasıldı?

imtihan hikadir

Sezgi hasta mıydı?

….niçadirni

Film komik miydi?

Film hoşdirni

Yemek lezzetli miydi?

Tün şirindirni

Hava yağmurlu muydu?

Marf kuazani

Mehmet sizin öğretmeniniz miydi?

Mahamed kü haca duşirni

Ağaç evin önünde miydi?

D’ar kuelin vilikh kuaçirni

Muharrem dün evde miydi?

Maharam nakh kuele avaçirni

Seyyit dün akşam üzgün müydü?

Seyid nak naniz başman duşirni

Market açık mıydı?

Düken akadirni

Dün ders var mıydı?

Nakh dars vazani

Dün evde kimse var mıydı?

Nakh kuele kash avazani

Geçen hafta sınav yok muydu?

Alata hafta imtihan avaçirni

Dün çok işin var mıydı?

Nakh gızzaf kualax avani

Bir şikayetin yok muydu?

Sa şikayat avaçirni

EMİR KİPİ

Sen konuşma söyleme dinleme yapma

Vu raxamir                 luhumir              yabgumir              eyimir

Siz  konuşmayın(ız)    söylemeyin(iz)   dinlemeyin(iz)    yapmayın(ız)

Vu raxamir                 luhumir              yabgumir              eyimir

Aldırma!

akalmir

Üzülme!

yazux atun

Yapma!

avun

Saçmalama!

kakadarun

Sorma!

cuzun

Çok uzatma!

yarğivun

Dalga geçme!

Ğalatar avun

Canımı sıkma!

Can akudmir

Ukalalık etme!

Kimival eyimir

Üstünde durma!

Vinel akuazmir

Deli olma!

Dili jemir

Çok konuşma!

Gızzaf raxamir

Beni kızdırmayın!

Zakh kıel kutamir

Allah razı olsun

Allah razi khuy

Allah Kahretsin

Allahdi kahir avura

Allah Göstermesin

Allahdi kularduraa

Allah Korusun

Allahdi korumişra

Allah Esirgesin

Allahdi rahimra

Allah rahatlık versin

Allahdi rahatval gura

Allah mesut etsin

Allahdi kü şadara

Allah şifasını versin

Allahdi kısanvalgura

GELECEK ZAMAN

Gideceğim

Zu fid

Gideceksin

Vu fid

Gidecek

Ham Fid

Gideceğiz

Çu fid

Gideceksiniz

Çu fid

Gidecekler

habur fid

Gitmeyeceğim

Zu fidaçh

Gitmeyeceksin

Vu fimir

Gitmeyecek

fidaçh

Gitmeyeceğiz

Çu fidavalduş

Gitmeyeceksiniz

Kü fimir

Gitmeyecekler

Habur fidavalduş

Yarın nereye gideceksiniz?

paka kü hiniz fiz

Öbür gün nerde olacaksınız?

Müküguz kü hina jed

Bu akşam kaçta yemek yiyeceksin?

Kıe naniz şumuda fu ned

Sabah kaçta kalkacaklar?

Pakamax şumuda karad

Salı kiminle konuşacak?

Salıguz nixgalaz raxad

Kim gelecek?

Vuc gueda

Ne zaman geleceksin?

Mus gueda

Nasıl giyineceksin?

Vuçar alukd

Daha oturacak mıyız?

Hala acukzan

Kimlere gideceğiz?

Nizgalaz fidavaly

Bugun ne okuyacağız?

G’e vuç kı’eld

Onlar ne yiyecekler, peki?

Habiri vuç nedavaly

Sen nasıl olacaksın?

Vu hk’ jedavaly

Gelecek ay makinayı alacak mıyız?

At’aa vac’ra makine qaçuda ni?

Kavga mı edeceğiz, şimdi?

Gila kikidani?

Bu aksam kitap okuyacak mısın bana?

G’enaniz zaz kitab kgelda?

Tekrar hikaye anlatacak mısınız?

Gena maxar aqadan


Bazı Kelimeler

Adam

itim

Ağaç

tar

Ahçı-Aşçı

Aşçı

Amma, fakat

ama

Aptal

kimidi

Araba

araba

Arkadaş

xanaxa

At

balkan

Ateş

Ts’a

Ayak

kuaçh

Bahçe

sal

Bu

ima

Bugün

kge

Bunlar

ibur

Çalışkan

Gızzaf k’valax eyidadi

Çalışma

k’valax avun

Çiçek

S’üg

Çocuk

Ayal

Defter

daftar

Değil

tuş

Deli

kimidi

Deniz

hül

Ders

dars

Dikkat

dikkat

Dil

mez

Doğru

Duğru

Doktor

Duxtor

Dost

Xanaxa, dust

Duvar

S’al

Dün
naq

Ekmek

fu

El

ğil

Elma

Eşek

lam

Ev

kual

Evet

Uun, eh.

Gazeteci

Jurnalist

Gül

Kizilgün, gül.

Gün

Yuğ

Güneş

rağ

Hava

C’av (havaa)

Hayat

Ümür

Hayır

Haxir (va)

Hayvan

heyvan

Hemşire

Wax,bax

Heyecanlı

Diri,cihil

İnsan

İnsan

İşçi

k’valaxikas

Kadın

dişehli

Kağıt

çar

Kahve

Qahva

Kalem

qalam

Kalp

riq

Kapı

riqin

Kardeş

Sıtxa,wax

Kedi

katz

Kısaca

gürüxiz

Kim

vucy

Kitap

kitab

Köprü

müğ

Kulak

Yab

Kuş

nükh

Kütüphane

kitabhane

Masa

masa

Meyva

Yamişar, mive.

Mide

Rufun

Baş

qil

Mühendis

Mühendis, enjiner.

Nasıl

hika

Ne

vuç

Ne renk

hirangy

Nerede

hinav

O

hama

Onlar

habur

Ortak

urtax

Oyun

quğunar

Öğrenci

talebe

Öğretmen

xaca

Pencere

dakqar

Peynir

nisi

Resim

Suret, şikil

Saat

Saat

Sağlıklı

Kısany, sağ

Sakin

Selimy, sakiny

Sandalye

iskembil

Sayfa

çar

Sınıf

Sınıf, klas.

Sinirli

Diribaz,sinirli

Sokak

Küçe

Sözcük

Gaf

Su

Yad

Süt

Nek

Şehir

Şeher

Şu

İma

Şunlar

ibur

Tahta

taxta

Tembel

Qahul,tembel

Toprak

çil

Türkçe

türkchal

Ülke

memlekat

Üzüm

S’ipis’ar

Yanlış

yanlış

Yaprak

peş

Yarın

paka

Yemek

Gafun, Fu, tünar, fu.

Bu yazı Genel içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

2 Responses to Lezgice Konuşmak İçin

  1. alpabetta dedi ki:

    Bən bir lezgi olarak bu sözlerin hepsinin yanlış olduğunu söylemek isterim…Hiç biri doğru diyil…Harflerde sözlerde çok kaba yanlışlar var…Sizden çok çok rica ederim bizim dilimizi insanlara yanlış anlatmayın…Bizim kendi harflerimiz var…Siz bu harflerle sözleri tam olarak anlata bilmiyorsunuz…

  2. lezgimurat dedi ki:

    Yanlış da doğru da olabilir , Geliştirmek için yardımcı olabileceklere teşekkür ederim.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s